Chính sách bảo mật

S Home Decor luôn đặt lợi ích và quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu.

Chúng tôi cam kết tôn trọng và chỉ sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng một cách đúng đắn và trong phạm vi hợp pháp, cụ thể là trong mục đích tạo lập đơn hàng. Những thông tin cá nhân này bao gồm tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng.

Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý rõ ràng của khách hàng, trừ khi điều đó là cần thiết để hoàn thành việc đặt hàng và giao hàng một cách hiệu quả. Các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ được sử dụng bởi những nhân viên có thẩm quyền và có mục đích cụ thể liên quan đến việc xử lý đơn hàng.

Chúng tôi cam kết không bán, không cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý cụ thể và được áp dụng theo quy định pháp luật.

Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm cam kết này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng và đưa ra biện pháp ngay lập tức để khắc phục và ngăn chặn sự vi phạm xảy ra trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng rằng cam kết này sẽ đem lại sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng khi mua tranh treo tường tại S Home Decor.